Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak ZM.800.2.2016), Zarządzenia nr 2/2017Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak N.801.1.2017) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 8 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 8 stycznia 2017 r. (znak: N.805.1.2018).

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno . Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat PL PEFC-12/0026-11 wydany przez SGS Polska Sp. z o.o., ważny od 14.05.2012 r. do 13.05.2018 r.).


Sprzedaż choinek świerkowych i stroiszu jodłowego.

Sprzedaż choinek świerkowych i stroiszu jodłowego w sezonie 2017 / 2018.

Nadleśnictwo Kołaczyce posiada w swojej ofercie handlowej ograniczoną ilość choinek świerkowych. Sprzedaż choinek będzie prowadzona w Leśniczówce Leśnictwa Bieździedza (miejscowość Nawsie Kołaczyckie 212, 38-213 Kołaczyce) w dni robocze w okresie od 08 do 21 grudnia 2017 r w godzinach 700 - 1000, tel. 13 44 103 19, kom.: 668 110 493.

Sprzedaż stroiszu jodłowego, pozyskanego samowyrobem, będzie prowadzona bezpośrednio w leśnictwach, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym Leśniczym.

Poniżej znajduje się do pobrania cennik na choinki świerkowe i stroisz jodłowy na sezon 2017 / 2018.