Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne LasyPaństwowe (znak ZM.800.2.2016), Zarządzenia nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak N.801.1.2017) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 24 stycznia 2017 r. (znak: N.805.1.2017).

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno . Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat PL PEFC-12/0026-11 wydany przez SGS Polska Sp. z o.o., ważny od 14.05.2012 r. do 13.05.2018 r.).


Sprzedaż sadzonek

Cennik na sadzonki drzew leśnych.

Poniżej znajduje się do pobrania cennik na sadzonki drzew leśnych w Nadleśnictwie Kołaczyce w 2017 r - obrót poza PGL Lasy Państwowe obowiązujący od dnia 14.03.2017 r.

Polecane artykuły Polecane artykuły