Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ znajduje się w Bierówce, w oddz. 53b leśnictwa Bierówka. To wyjątkowe miejsce przygotowane do wypoczynku, rekreacji, lepszego poznania lasu, praw natury, śladów historii oraz dziejów Narodu Polskiego. Znajduje się tu sala dydaktyczna z eksponatami, modelami, zdjęciami, trofeami myśliwskimi i materiałami edukacyjnymi ułatwiającymi prowadzenie zajęć, polana wyposażona w tablice informacyjne i miejsce na ognisko oraz boisko sportowe i parking. Uzupełnieniem są trzy trasy edukacyjno-turystyczne wytyczone w okolicy ośrodka, prezentujące zagadnienia przyrodnicze i historyczne.

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ SZKOLNĄ I OSOBY DOROSŁE!


Trasa edukacyjna - Trasa I - „Las – bioróżnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie".

Trasa edukacyjna przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

Trasa I „Las – bioróżnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie" biegnie przez drzewostany oddz. 38 i 39 leśnictwa Bierówka, tworząc pętlę zamykającą się przed budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej. Jej temat wskazuje, że głównym przedmiotem zainteresowania są tu okoliczne drzewostany i ich zróżnicowanie, związane m.in. z prowadzoną tu gospodarką leśna. Na trasie można się zapoznać z fazami rozwojowymi lasu, przykładami zabiegów hodowlanych prowadzonych przez leśników, a także strukturą zbiorowisk leśnych oraz florą i fauną typową dla tego obszaru. Ścieżka, z uwagi na przebieg po dość zróżnicowanym terenie, umożliwia zapoznanie się z łęgami, grądami oraz fragmentami lasów bukowych i jodłowych, a także sośnin. Ścieżka ma długość ok. 2 km, a czas przejścia szacuje się na 1-1,5 h.


Trasy edukacyjne - Trasa II „W poszukiwaniu najstarszych zabytków kultury materialnej człowieka” oraz Trasa III „Pamiątki tragicznej historii".

Trasy edukacyjne przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

Trasa II „W poszukiwaniu najstarszych zabytków kultury materialnej człowieka" prowadzi do stanowiska archeologicznego – kurhanów sprzed 4600 lat, położonych w Sieklówce Dolnej. Jej tematem przewodnim są zabytki kultury, stąd też skupia się ona na zwyczajach pogrzebowych panujących u schyłku epoki kamienia, pokazuje narzędzia znaleziono w rejonie tego stanowiska oraz  opowiada o tym, komu one służyły. Ścieżka wiedzie drogami leśnymi w głównej mierze funkcjonującymi jako linie oddziałowe oraz lokalną drogą asfaltową Warzyce - Lubla. Stanowisko zlokalizowane jest na jej końcu, przy północnej granicy kompleksu leśnego (oddz. 40a leśnictwa Bierówka). Trasa ogółem liczy ok. 1,5 km, polecana jest jako rowerowa, czas przejazdu w obie strony szacuje się na 0,5 h.

Trasa III „Pamiątki tragicznej historii" również ma charakter historyczny, przy czym dotyczy znacznie nowszej historii. Prowadzi do cmentarza z okresu II wojny światowej, położonego nieopodal zbiegu dróg do miejscowości: Lubla, Warzyce i Bierówka (oddz. 55b leśnictwa Bierówka). Spoczywają tu żołnierze polegli w 1939 roku, ofiary hitlerowskich zbrodni rozstrzelane w latach 1940-1944 oraz żołnierze Armii Krajowej. Po drodze zapoznać się można ze zróżnicowaniem istniejących tu drzewostanów. Długość trasy wynosi1,7 km, a szacunkowy czas przejścia ok. 1
h. Polecana jest dla wycieczek autokarowych.

 


Ścieżka przyrodnicza w Komborni.

Ścieżka przyrodnicza do „Wodospadu Trzy Wody" w Komborni.

Ścieżka przyrodnicza prowadząca do  malowniczego „Wodospadu Trzy Wody", położonego na terenie Pogórza Dynowskiego, w miejscowości Kombornia. Powstała w wyniku współpracy Nadleśnictwa, Gminy Korczyna oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Na jej trasie możemy podziwiać wiele ciekawostek przyrodniczych. Już na samym początku natkniemy się na „Zaginione skałki", wychodnie skalne zbudowane z piaskowców ciężkowickich, porozrzucane w szczytowej części wzniesienia. Największa z nich ma około 40 metrów długości i od 3 do 7 metrów wysokości. Idąc dalej mijamy drzewa z których kiedyś pozyskiwana była żywica, w wyniku czego powstały spały żywiczarskie, widoczne do dnia dzisiejszego. Następnie, przechodząc przez stanowisko sosny czarnej, dochodzimy do kulminacyjnego punktu ścieżki, czyli „Wodospadu Trzy Wody". Jest to największy i najbardziej malowniczy wodospad na obszarze Czarnorzecko  - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Położony jest na bezimiennym cieku wodnym i, podobnie jak „Zaginione skałki", wytworzył się z warstwy gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego. Jego wysokość wynosi około 5 metrów, natomiast szerokość od 2 do 6 metrów. W celu zapewnienia należytej ochrony tego pięknego obiektu, w 2008 roku został on uznany pomnikiem przyrody. Aby umożliwić bezpieczne oglądanie wodospadu Nadleśnictwo wykonało schody i platformę widokową, umieszczoną w miejscu które umożliwia jego podziwianie w pełnej okazałości. Ponieważ ilość przepływającej przez wodospad wody jest bardzo zmienna, w zależności od panujących warunków pogodowych, najlepszym okresem do jego odwiedzenia będzie wczesna wiosna, gdy stan wody jest najwyższy.
Ścieżka przebiega przez zróżnicowane fragmenty drzewostanu, jest więc świetnym miejscem do zapoznania zwiedzających ją osób z pracą leśników. Znajdują się przy niej tablice, na których umieszczono informacje mówiące o działaniach gospodarczych, jakie są podejmowane w lesie, celach które mają być dzięki nim osiągnięte oraz o darach, jakie dostarczają nam nasze lasy.


Trasa edukacyjna w rezerwacie przyrody „Kretówki".

Trasa edukacyjna w rezerwacie przyrody „Kretówki" powstała w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Czynna ochrona naturalnych stanowisk cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce" w latach 2003-2004. Przebiega główną drogą przecinającą rezerwat, pomiędzy oddziałami: 121, 122 i 125 leśnictwa Wola Komborska . Liczy 900 m długości. Na trasie wykonano zadaszenie ze stolikiem i ławkami oraz ustawiono 14 tablic edukacyjnych poruszających różnorakie zagadnienia przyrodnicze. Pierwsza znajduje się przy drodze dojazdowej, naprzeciwko leśniczówki. Drugą z podstawowymi informacjami o rezerwacie oraz krótką charakterystyką przyrodniczą, ustawiono zaraz przy wejściu do obiektu. W dalszej części, przy drodze leśnej, umieszczono 10 tablic o następującej tematyce: „Zasady poszanowania lasu" – jak należy zachowywać się w lesie, „Jak drzewa wędrują" – o sposobach rozprzestrzeniania gatunków drzewiastych, „Motyle" – z podstawowymi informacjami o tej grupie zwierząt i fotografiami kilku cennych gatunków, „Murszejące drzewo" – o roli obumierających pni w ekosystemie leśnym, „Skrzydlaci mieszkańcy lasu" – ze zdjęciami i krótkim opisem kilkunastu gatunków ptaków, „Zagrożenia lasu" – o biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych czynnikach niekorzystnie oddziałujących na ekosystemy leśne, „Płazy, gady" – z opisem tych grup zwierząt i zdjęciami kilku przedstawicieli, „Co to jest hodowla lasu?" – na czym polegają prace hodowlane, „Co to jest ochrona lasu?" – czemu służyć mają podejmowane zabiegi ochronne, „Cis pospolity" – krótka charakterystyka przedmiotu ochrony w rezerwacie. W punkcie końcowym, obok drewnianej altany, znajdują się dwie kolejne tablice: „Leśne abecadło" – z kilkudziesięcioma pojęciami dotyczącymi rodzimej fauny i flory oraz „Ekosystem leśny" – schemat funkcjonowania ekosystemu leśnego.