Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kołaczyce

Nadleśnictwo Kołaczyce

13 44 576 10

13 44 576 12

kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl

Nawsie Kołaczyckie 317

38-213 Kołaczyce

 

NIP: 6852237173

Numer rachunku bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Krosno, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0148 3330.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce

Artur Paczkowski

(13) 4457614, kom.: 662 234 901, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411121

email

Zastępca Nadleśniczego

Ryszard Brocławik

(13) 4457630, kom.: 668 152 744, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411311

email

Główny Księgowy

Teresa Merkwa

(13) 4457619, kom.: 784 064 235, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411611

email

Inżynierowie Nadzoru

Dział Gospodarki Leśnej

Dział Administracyjno-gospodarczy

Dział Finansowo – Księgowy

Stanowisko ds. pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej

Lasy nadzorowane