Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING

Na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako "ustawa" Nadleśnictwo informuje, iż:
- monitoringiem wizyjnym objęte są obszary leśne Nadleśnictwa,
- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Kołaczyce,
- dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania,
- przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.