Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie Lasu

Teren leśnictwa Węglówka.

Nadleśnictwo Kołaczyce prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o projekt Planu Urządzania Lasu opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu na lata 2018-2027. Obecnie projekt planu znajduje się w procesie zatwierdzania i dostępny jest tutaj, z wyłożeniem do publicznego wglądu w dniach od 5 do 27 marca 2018 roku.