Asset Publisher

Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ znajduje się w Bierówce, w oddz. 53b leśnictwa Bierówka. To wyjątkowe miejsce przygotowane do wypoczynku, rekreacji, lepszego poznania lasu, praw natury, śladów historii oraz dziejów Narodu Polskiego. Znajduje się tu sala dydaktyczna z eksponatami, modelami, zdjęciami, trofeami myśliwskimi i materiałami edukacyjnymi ułatwiającymi prowadzenie zajęć, polana wyposażona w tablice informacyjne i miejsce na ognisko oraz boisko sportowe i parking. Uzupełnieniem są trzy trasy edukacyjno-turystyczne wytyczone w okolicy ośrodka, prezentujące zagadnienia przyrodnicze i historyczne.

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ SZKOLNĄ I OSOBY DOROSŁE!


Trasa edukacyjna - Trasa I - „Las – bioróżnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie".

Trasa edukacyjna przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

Trasa I „Las – bioróżnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie" biegnie przez drzewostany oddz. 38 i 39 leśnictwa Bierówka, tworząc pętlę zamykającą się przed budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej. Jej temat wskazuje, że głównym przedmiotem zainteresowania są tu okoliczne drzewostany i ich zróżnicowanie, związane m.in. z prowadzoną tu gospodarką leśna. Na trasie można się zapoznać z fazami rozwojowymi lasu, przykładami zabiegów hodowlanych prowadzonych przez leśników, a także strukturą zbiorowisk leśnych oraz florą i fauną typową dla tego obszaru. Ścieżka, z uwagi na przebieg po dość zróżnicowanym terenie, umożliwia zapoznanie się z łęgami, grądami oraz fragmentami lasów bukowych i jodłowych, a także sośnin. Ścieżka ma długość ok. 2 km, a czas przejścia szacuje się na 1-1,5 h.


Trasy edukacyjne - Trasa II „W poszukiwaniu najstarszych zabytków kultury materialnej człowieka” oraz Trasa III „Pamiątki tragicznej historii".

Trasy edukacyjne przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

Trasa II „W poszukiwaniu najstarszych zabytków kultury materialnej człowieka" prowadzi do stanowiska archeologicznego – kurhanów sprzed 4600 lat, położonych w Sieklówce Dolnej. Jej tematem przewodnim są zabytki kultury, stąd też skupia się ona na zwyczajach pogrzebowych panujących u schyłku epoki kamienia, pokazuje narzędzia znaleziono w rejonie tego stanowiska oraz  opowiada o tym, komu one służyły. Ścieżka wiedzie drogami leśnymi w głównej mierze funkcjonującymi jako linie oddziałowe oraz lokalną drogą asfaltową Warzyce - Lubla. Stanowisko zlokalizowane jest na jej końcu, przy północnej granicy kompleksu leśnego (oddz. 40a leśnictwa Bierówka). Trasa ogółem liczy ok. 1,5 km, polecana jest jako rowerowa, czas przejazdu w obie strony szacuje się na 0,5 h.

Trasa III „Pamiątki tragicznej historii" również ma charakter historyczny, przy czym dotyczy znacznie nowszej historii. Prowadzi do cmentarza z okresu II wojny światowej, położonego nieopodal zbiegu dróg do miejscowości: Lubla, Warzyce i Bierówka (oddz. 55b leśnictwa Bierówka). Spoczywają tu żołnierze polegli w 1939 roku, ofiary hitlerowskich zbrodni rozstrzelane w latach 1940-1944 oraz żołnierze Armii Krajowej. Po drodze zapoznać się można ze zróżnicowaniem istniejących tu drzewostanów. Długość trasy wynosi1,7 km, a szacunkowy czas przejścia ok. 1
h. Polecana jest dla wycieczek autokarowych.

 


Trasa edukacyjna w rezerwacie przyrody „Kretówki".

Trasa edukacyjna w rezerwacie przyrody „Kretówki" powstała w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Czynna ochrona naturalnych stanowisk cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce" w latach 2003-2004. Przebiega główną drogą przecinającą rezerwat, pomiędzy oddziałami: 121, 122 i 125 leśnictwa Wola Komborska . Liczy 900 m długości. Na trasie wykonano zadaszenie ze stolikiem i ławkami oraz ustawiono 14 tablic edukacyjnych poruszających różnorakie zagadnienia przyrodnicze. Pierwsza znajduje się przy drodze dojazdowej, naprzeciwko leśniczówki. Drugą z podstawowymi informacjami o rezerwacie oraz krótką charakterystyką przyrodniczą, ustawiono zaraz przy wejściu do obiektu. W dalszej części, przy drodze leśnej, umieszczono 10 tablic o następującej tematyce: „Zasady poszanowania lasu" – jak należy zachowywać się w lesie, „Jak drzewa wędrują" – o sposobach rozprzestrzeniania gatunków drzewiastych, „Motyle" – z podstawowymi informacjami o tej grupie zwierząt i fotografiami kilku cennych gatunków, „Murszejące drzewo" – o roli obumierających pni w ekosystemie leśnym, „Skrzydlaci mieszkańcy lasu" – ze zdjęciami i krótkim opisem kilkunastu gatunków ptaków, „Zagrożenia lasu" – o biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych czynnikach niekorzystnie oddziałujących na ekosystemy leśne, „Płazy, gady" – z opisem tych grup zwierząt i zdjęciami kilku przedstawicieli, „Co to jest hodowla lasu?" – na czym polegają prace hodowlane, „Co to jest ochrona lasu?" – czemu służyć mają podejmowane zabiegi ochronne, „Cis pospolity" – krótka charakterystyka przedmiotu ochrony w rezerwacie. W punkcie końcowym, obok drewnianej altany, znajdują się dwie kolejne tablice: „Leśne abecadło" – z kilkudziesięcioma pojęciami dotyczącymi rodzimej fauny i flory oraz „Ekosystem leśny" – schemat funkcjonowania ekosystemu leśnego.