Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie Lasu

Wszystkie Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę w lasach w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.
W Nadleśnictwie Kołaczyce obowiązuje Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2008-2017 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DL-lp-611-64/899/08 z dnia 5.08.2008r.

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kołaczyce zawiera:

1. Ogólna charakterystykę nadleśnictwa
2. Analizę gospodarki w minionym okresie.
3. Opis przyjętych zasad określenia zadań gospodarczych.
4. Opis i zestawienie zadań do realizacji.
5. Program ochrony przyrody.

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Kołaczyce.