Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak ZM.800.19.2018) z późn. zm., Decyzji nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (znak: ZM.800.20.2018) z późn. zm., Zarządzenia nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak N.801.1.2019) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 10 stycznia 2019 r. (znak: N.805.1.2019).


Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.


Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat BVCPL/PEFCFM/06-11 wydany przez Bureau Veritas Sp. z o.o., ważny od 14.05.2018 r. do 13.05.2021 r.).

 


Sprzedaż choinek świerkowych i stroiszu jodłowego w Nadleśnictwie Kołaczyce.

Sprzedaż choinek świerkowych i stroiszu jodłowego w sezonie 2019/2020.

Nadleśnictwo Kołaczyce posiada w swojej ofercie handlowej ograniczoną ilość choinek świerkowych. Zorganizowana sprzedaż choinek będzie prowadzona w Leśniczówce Leśnictwa Bieździedza (m. Nawsie Kołaczyckie 212) w dni robocze w okresie od 10 do 23 grudnia 2019 r. w godz. 700 - 1000, tel. 13 44 103 19, kom.: 668 110 493.

Choinki świerkowe                                           cena netto

do 1,5 m                                                                20,00 zł

1,6 m - 3,0 m                                                         25,00 zł

3,1 m - 10,0 m                                                       30,00 zł

 

Sprzedaż stroiszu jodłowego, pozyskanego samowyrobem, będzie prowadzona bezpośrednio w leśnictwach, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym Leśniczym.

Cena netto 1 m3p stroiszu wynosi 50 zł.

 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Poniżej znajduje się do pobrania cennik choinek świerkowych i stroiszu jodłowego w sezonie 2019/2020 r.


SPRZEDAŻ SADZONEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z zawieszeniem produkcji szkółkarskiej,

nie prowadzi sprzedaży sadzonek.