Gekennzeichneter Inhalt

Pomniki przyrody

Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce.

 

Lp.

Nr

rej.

woj.

Nr

zarządzenia,

data

Dz. Urz. Woj.

poz.

Położenie

Opis  obiektu

Uwagi

oddz.

poddz

gmina

LEŚNICTWO

rodzaj

wiek

obwód

[cm]

wyso-kość

[m]

stan

zdro-

wotny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

Rozp. Nr 1 Woj. Kroś. z dn. 21.01.1998 r.

Dz, Urz, Woj. Krośn. Nr 2/98, poz. 18

84c

Wojaszówka

ODRZYKOŃ

daglezja

zielona

ok. 90

230

260

235

257

276

254

ok. 30

2

6 drzew z których 2 zostały uszkodzone w 2004 r. (całkowicie ogołocone z kory do wysokości około 1 m), odnośnie bytu jednego z tych drzew trudno rokować na przyszłość

2

63

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VI-11/1/P/173/63 z 8.05.1963 r.

Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 8, poz. 81 z dnia 30.09.1963 r.

112g

Korczyna

wola komborska

grupa skałek

-

-

-

-

W grupie 15 skałek jedna swoim kształtem przypomina czapkę konfederatkę

3

62

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VI-11/1/P/173/63 z 8.05.1963 r.

Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 8, poz. 81 z dnia 30.09.1963 r.

113a

Korczyna

wola komborska

grupa skałek

-

-

-

-

6 sztuk

4

61

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VI-11/1/P/173/63 z 8.05.1963 r.

Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 8, poz. 81 z dnia 30.09.1963 r.

113a

Korczyna

wola komborska

skała osadowa

-

240

7

-

Skała przypomina maczugę

5

60

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VI-11/1/P/173/63 z 8.05.1963 r.

Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 8, poz. 81 z dnia 30.09.1963 r.

113c

Korczyna

wola komborska

grupa skałek

-

-

-

-

3 sztuki

6

33

Orzeczenie PWRN w Rzeszowie Nr RL.VI/13/P/33/53 z 28.12.1953 r.

Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 2, poz. 9 z dnia 27.02.1954 r.

Dz. Urz. Woj. Kroś. Nr 27, poz. 248 z 27.12.1990 r.

166c

Lipinki

Pagorzyna

dąb szypułkowy

ok. 350

540

26

2

Drzewo rośnie obok budynku leśniczówki

7

47

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VI-11/1/P/142/61 z 14.10.1961 r

Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 13, poz. 64 z dnia 23.12.1961 r.

138h

Tarnowiec

Tarnowiec

dąb szypułkowy

350

430

25

2

Na terenie osady l-ctwa Tarnowiec

8

 

Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XXXVII/265/06 z 30.06.2006 r.

 

48h

Korczyna

Czarnorzeki

Źródło wody

 

 

 

 

Źródło „Mieczysław"
o powierzchni ok. 16 m2 i głębokości
 6 m.

9

 

Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XIII/94/08 z 26.03.2008 r.

 

59a

Wola Komborska

wodospad

 

 

ok. 5

 

Wodospad o nazwie „Wodospad Trzy Wody"