Gekennzeichneter Inhalt

Wykaz gatunków chronionych.

Wykazy gatunków chronionych roślin, bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków występujących na terenie i w zasięgu administracyjnego działania Nadleśnictwa Kołaczyce.

Poniżej znajdują się do pobrania wykazy gatunków chronionych roślin, bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków występujących na terenie i w zasięgu administracyjnego działania Nadleśnictwa Kołaczyce.

Materiały do pobrania