Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak ZM.800.19.2018) z późn. zm., Decyzji nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (znak: ZM.800.20.2018) z późn. zm., Zarządzenia nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak N.801.1.2019) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 10 stycznia 2019 r. (znak: N.805.1.2019).


Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.


Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat BVCPL/PEFCFM/06-11 wydany przez Bureau Veritas Sp. z o.o., ważny od 14.05.2018 r. do 13.05.2021 r.).