Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs plastyczny "Jesienne inspiracje".

Nadleśnictwo Kołaczyce zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym p.t. "Jesienne inspiracje".

Regulamin konkursu:
-    konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
-    każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę,
-    należy podpisać pracę na odwrocie lub dołączyć karteczkę podając imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz telefon kontaktowy do szkoły,
-    termin składania prac: do 16 listopada 2018r. w sekretariacie Nadleśnictwa Kołaczyce (liczy się data wpływu do sekretariatu) lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317 38-213 Kołaczyce (liczy się data stempla pocztowego),
-    oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych:

I)      Przedszkolaki

II)      Klasy I-VI podstawówki

III)    Klasy VII podstawówki- III gimnazjum
dokona jury powołane przez organizatora,

-    werdykt jury będzie ostateczny i nie może być kwestionowany,
-    informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród laureatom zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Kołaczyce i na Facebook’u naszego Nadleśnictwa,
-    nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane do celów promocji i w publikacjach,
-    na zwycięzców czekają cenne nagrody książkowe,
-    uczestnicy konkursu są zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszenia i wzoru obowiązku informacyjnego i nadesłania wraz ze swoimi pracami (jest to niezbędne, aby wziąć udział w konkursie; linki do wzorów znajdziecie poniżej).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!